Pasifik Vakfı

Bizler, ekonomik büyümenin ve toplumsal ilerlemenin ahlaki boyutunu öncülleyen, vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. Beşeri kimliğimiz ve kültürümüz topluma destek olmayı, insanların yanında olmayı bizlere bir varoluş görevi olarak yükler.

Bu bakış açısıyla Pasifik Vakfı ile eğitim, kültür ve sağlık alanlarında ülkemize ve toplumumuza olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.